میز نقشه کشی با درافت

1391/05/24

حرفه ای مهندسی

خصوصیات
با استقامت : میز دارای پایه خارجی آلمانی - ایتالیایی

توضیحات
مناسب برای دفاتر فنی
گالری تصاویر